Antik Yunan Filozofu Aristoteles Kimdir? | Fisilti.NET
Biyografi

Antik Yunan Filozofu Aristoteles Kimdir?

Aristoteles; milattan önce 384-322 yılları arasında yaşamış Platon’un akademisinde eğitmenlik dahi yapmış bir felsefe adamıdır. Antik çağın en önde gelen felsefecilerinden olan Aristoteles, çağa damgasını vuran bir insan olarak günümüzde dahi etkili bir felsefe ile anılmaktadır. Aristoteles, Makedonya doğumlu olmasına rağmen eğitimini Atina’da gerçekleştirmiş ve Platon’un öğrencisi olmuştur. Hayatı boyunca fizik, gökbilim, ilk felsefe, zooloji, sosyoloji, siyaset ve mantık gibi farklı konularda eserler vermiş ve bilim dünyasında unutulmaz bir yere sahip olmuştur. Kendisinden sonraki dönemde filozoflar tarafından takip edilmiş ve örnek alınmıştır.Aristoteles’in Felsefi Mantığı Nedir?

Aristoteles’in dünya tarihinde filozoflar tarafından örnek alınması ile birçok felsefe de üretilmiştir. Felsefi mantığında hakikati keşfetmek ve gerçeğin ne olduğunu bulmak yatar. Aristoteles, bu noktada çok büyük bir yol almış ve hakikate yaklaşmayı başarmıştır. Bu yolda materyalist yaklaşımı seçmek yerine kendi oluşturduğu gerçeklik teorisini tercih etmiştir. Bu sayede insanın varoluşunu ve yaşam amacını çözmek için çalışmalar gerçekleştirmiştir. Aristoteles felsefesi üzerinden İslam ve Hristiyanlık felsefeleri de kurulmuştur. Bu noktada Aristoteles felsefesi ortak bir payda oluşturmuş ve doğu ile batı arasında bir sentez de yaratmıştır. Felsefesinde ahlak konusuna değinen Aristoteles, ahlakın bilgi yoluyla kazanılacak bir erdem olmadığını ve ahlak için iyi bir insan olunması gerektiğini savunmuştur.

Aristoteles Felsefesinin Temel İlkeleri

Aristoteles, çağın yetiştirdiği filozoflar arasında sağduyusu en yüksek olan önemli felsefecilerden biridir. Ahlaki değerleri teminat altına alan ve bilimsel doğruları ortaya koyan bir kuram oluşturabilmek adına atomlar ve fikirler gibi gözle görülemez şeylerin varoluşunu öne süren bir teori yerine töz öğretisini ortaya koymuştur. Öğreti kapsamında tözler tüm özellikler için dayanak olan nihai gerçeklikler olarak adlandırılır. Somut şeyler olan bu nihai gerçeklikler noktasında en büyük örnekler insanlardır. Aristoteles’e göre insan, felsefenin temeli ve yaratılış amacını arayan bir canlıdır. Bu noktada gerçeklik teorisi sayesinde insan varoluş amacını bulma isteğiyle yaşamaktadır. Felsefesinde madde ve dünyanın sonsuz olduğu düşüncesine sahiptir. İnsan ruhunun da sonsuz olduğuna inanmış ve sürekli vücut değiştirdiğini savunmuştur.

Güncelleme: 31/07/17

Benzer Konular

Bir Cevap Yazın