İstiklal Marşımızın Yazarı Mehmet Akif Ersoy | Fisilti.NET
Biyografi

İstiklal Marşımızın Yazarı Mehmet Akif Ersoy

İstiklal Marşı’mızın yazarı, Mehmet Akif Ersoy. İstanbul hükümetinin Anadolu’daki direnişleri yasa dışı ettiği sıralarda, halkın kurtuluş hareketini hızlandıran katkılar sağladı. Nastullah Camii’nde verdiği hutbelerden bir tanesi Diyarbakır’da çoğaltılıp bütün ülkeye dağıtıldı. Burdur mebusu sıfatı ile TBMM’ye alındı. Meclis’in açmış olduğu yarışma olan İstiklal Marşı güfresine katılan 724 şiirin hiçbiri beğenilmemiş ve maarif vekilinin isteği üzerinde 17 Şubat 1921’de yazdığı İstiklal Marşı, birinci TBMM tarafından 12 Mart’ta kabul edilmiştir. Sakarya zaferinin ardından kışlarını Mısır’da geçiren şair, laik bir Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra sürekli olarak Mısır’da yaşamaya karar vermiştir.Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı

20 Aralık 1873 de İstanbul’da doğdu. 27 Aralık 1936’da İstanbul’da hayatını kaybetmiştir ünlü şairimiz. Medrese hocalığı yapan babası ona ‘Rağıyf’ adını vermiş, fakat bu isim anlaşılamadığı için çevresi ona ‘Akif’ diye seslenmiştir. Annesi aslen Buharalı olup babası Arnavutluk’un Şuşise köyüne mensuptur. Fatih’te bulunan Emir Buhari mahalle mektebinde ilköğrenimine başlamıştır. Maarif Nezaretine bağlı olan Fatih Merkez Rüştiyesi’ni bitirmiştir. Medrese hocası olan babası tarafından İslami bilgiler ve Arapça konusunda yetiştirilmiştir. Hürriyetçi öğretmenleri onu Rüştiye’de etkilemiştir. İran edebiyatının klasik yapıtlarını okutan Esad Dede’nin derselerini Fatih Camii’nde izlemiştir. Arapça, Türkçe, Fransızce ve Farsça bilgisine sahiptir ve bu konuda dikkat çekmiştir. Lisede okurken bir yandan şiirle uğraşmıştır. Edebiyat öğretmeni olan İsmail Safa’nın yolundan giderek yazmış olduğu mesnevilere şair Hersekli Arif Hikmet Bey övgüler yağdırmıştır. Evleri yandıktan ve babası öldükten sonra mezunlarına memuriyet veren bir yüksekokul seçti. Mülkiye Baytar Mektebi’ni birincilikle bitirmiştir. Mehmet Akif Ersoy’un hayatı hakkında pek çok kitap çıkartılmıştır.

Mehmet Akif Ersoy Biyografisi

Mehmet Akif Ersoy biyografisi incelendiğinde hem zorlu bir hayat yaşamış hem de övgülerle yaşamış bir şair görürsünüz karşınızda. Mehmet Akif Ersoy şiirlerinde gerçekçilik göz önüne çıkmaktadır. Düş gücü yerine şiirlerinde elle tutulur, gözle görülür bir yapı hakimdir. Mehmet Akif şiirinde toplumsallığı ön plana çıkarmış ve üslubunda kişiselliği ve öz benliğine ulaşmıştır. Yenilikçi bir şair olmuş ve aruz veznini yumuşatmıştır.

Güncelleme: 04/08/17

Benzer Konular

Bir Cevap Yazın