Sokrates Biyografisi ve Felsefesi | Fisilti.NET
Biyografi

Sokrates Biyografisi ve Felsefesi

Sokrates biyografisi; M.Ö. 470 Alopeke- M.Ö. 399 Atina’da yaşam süren Sokrates Yunan felsefesinin kurucuları arasındadır. Sokrates ahlak felsefesinin kurucusu olarak da bilinir. Çalışmalarını ahlak üzerine yapmıştır. Bildiklerini bir kitapta toplamasa da bilgilerini birçok kişiye öğretmeyi başarmıştır. Platon, Aristoteles, Ksenofon tarafından Sokrates ve felsefesi hakkında pek çok öykü anlatılmıştır.Sokrates Kimdir?

Sokrates’in hayatı felsefe konularını ahlaka, insana, şehir ve topluma çevirmekle geçmiştir. Hakikatı aramaya kapılan Sokrates’i özellikle gençler bilge olarak görüyordu. Günümüz felsefesine yaklaştıran en önemli özelliği ise Sokrates’in düşüncelerinin tutarlılık göstermesidir. Sokrates, toplumun töre, inanç, sahte yanları gibi birçok konusunu eleştirerek akılcı yol izlemiş ve bu nedenden dolayı da ölüme mahkum edilmiştir. Sokrates mutluluğun ne olduğuna büyük önem verir. İnsanların eğitilerek kötülükten uzak durmasının mümkün olduğunu da savunmaktadır. Sokrates iyilik, kötülük, cesaret ve erdem gibi konular üzerine düşünen en önemli filozoftur. Sokrates’e göre bilgi erdemdir. Erdem ise iyi olanın bilgisi olmaktadır. Kötülük yapan kişiler bilgi eksikliğine sahiptir. Ancak kendini bilen ve aydınlanmış kimse ise erdemlidir.

Sokrates’in Bilgi Anlayışı

Sokrates felsefesi günümüzde oldukça önem taşımaktadır. Sokrates konuşmalarında özellikle “kendini bil” sözünü sıkça kullanmıştır. Adeta kendini anlamayı ilke edinmiştir. İnsanların kendi hakkındaki bilgisi Sokrates için değer taşıyan bilgidir. Geleneğe aykırı davranan Sokrates Sofistler gibi insan hayatını akılla eleştirmiştir. Ancak sofistler rölativist Sokrates ise rasyonalist bir düşünceye sahiptir. Sokrates iyi düşünüldüğünde tümel doğruya ulaşmanın mümkün olduğuna inanıyordu. Sokrates sorduğu soruların herkes için geçerliliği olmasına önem veriyordu. Kişinin özünün ne olduğuna ve bilince yönelik büyük bir çaba göstermiştir. Sokrates ayrım gözetmeden inançlarını tüm kesimlere aktarmıştır. Bu nedenle şiddetli tepkiler de almıştır. Sokrates’e göre bilgi ve erdem özdeştir. Üstün ahlaklı ve erdemli olmanın bilgiye bağlı olduğunu savunur. Ayrıca sadece doğru bilginin insanları doğru eyleme götüreceğini söyler. Sokrates’e göre erdem, iyilik, kötülük ya da ahlaki gerçekler insanlara ve toplumlara göre değişim göstermemektedir. Tüm bilgilerin insanın ruhunda gizli olduğunu savunur. Kötülüklerin bilgi eksikliğinden geldiğini söyler.

Güncelleme: 08/08/17

Benzer Konular

Bir Cevap Yazın