John Locke ve Hayatı | Fisilti.NET
Biyografi

John Locke ve Hayatı

John Locke, 29 Ağustos 1632 ile 28 Ekim 1704 arasında yaşamış İngiliz bir düşünür olup modern felsefenin temellerinin oluşturulmasına büyük katkı sağlamıştır.

John Locke kimdirKumaş ticareti ile uğraşan bir aileden gelen Locke, İngiltere’de, Bristol yakınlarındaki Wrington’da dünyaya geldi. Oxford Üniversitesi’nde iyi bir eğitim alan Locke, burada doğa bilimleri ve tıbba ilgi duydu. Okul bittikten sonra da babasının yolundan gitmeye karar verdi. Aileleri kumaş tüccarı olmasına rağmen, noterlik yapan babası gibi oda bir süre elçi kâtipliği gibi meslekleri denedi. Bir süre özel hekimlik de yapan Locke, döneminin çağ değiştiren olaylarının da etkisi ile sonunda kendini felsefeye verdi. John Locke biyografisi söz konusu olduğunda çok değinilmeyen hayatının bu bölümleri, babasından fazla etkilenmesi sebebi ile ilerideki eserlerine yansıyacaktır.


John Locke ve Felsefeye Katkıları

John Locke kimdir sorusu, elbette Locke’nin felsefi kimliğine değinilmeden cevaplanamaz. Genel olarak akıl üstünlüğünü ve insanın doğuştan bir bilgi ile dünyaya gelmediğini savunan felsefesi, onu yalnızca döneminde değil bugün de en çok konuşulan düşünürlerden biri yapmıştır. Felsefede her fikrin karşıtı olduğundan, onun fikirlerinin de tam zıttı elbette vardır. Ancak birçok uzmana göre John Locke, modern felsefeye giden yolda kilometre taşını koyan birçok düşünürden biridir. Fikirlerini yalnızca zihin deneyleri ya da ham düşünce tohumları şeklinde sunmamıştır. O, fikirlerini ifade ederken, kendi fikirlerinin egemen olduğu bir dünyadaki toplum ve devlet yapısını açıklamayı tercih etmiştir. Bu da zaten onu diğer düşünürlerden en başta ayırır.

John Locke Felsefesi

John Locke felsefesi, akıl üstünlüğüne dayanır. Ona göre var olan otorite ve gelenekler reddedilmelidir zira insan hayatına hükmetmesi gereken bunlar değil, akıldır. Bu rasyonel yaklaşımı çok iddialı dursa da Locke bu fikrini, insanların doğuştan hiçbir bilgi getirmediği argümanı ile destekler. Ona göre başlangıçta tam bir boşluk olan insan zihni, duyulardan gelen verilerin zihinde işlenmesi ile bir şeyler öğrenir ve bunları aklında tutup, uygulamaya koyar. Ancak Locke’un asıl başarısı tüm bu argümanları devlet düzenine de uyarlayabilmiş olmasıdır. Özellikle siyaset felsefesi gibi konularla ilgili olanlar için Locke’un devlet düzeni hakkındaki görüşleri incelemeye değerdir.

Güncelleme: 14/08/17

Benzer Konular

Bir Cevap Yazın