Konfüçyüs'ün Hayatı Hakkında Bilinenler | Fisilti.NET
Biyografi

Konfüçyüs’ün Hayatı Hakkında Bilinenler

Çin kaynaklarına göre Konfüçyüs, Çin’in doğusunda oldukça saygın ve yoksul sayılabilecek bir ailede büyümüştür.  Doğduğu sıra Lu Krallığı bölgede hükmünü sürmektedir. Hayatı boyunca muhasebecilik, çobanlık, memurluk ve öğretmenlik yapmıştır. Konfüçyüs biyografisi okuyan kişiler onun genel olarak felsefesini inceleme fırsatı bulmaktadır. Sarayda yaşadığı dönem boyunca ideal bir yönetimin nasıl olacağı konusunda öğütler vermiştir.

Konfüçyüs’ün Hayatı Ve Felsefesi

Çin tarihi boyunca yönetim ve doğru idare her zaman önemli bir konu olarak görülmüştür. Bu sebepten ötürü Konfüçyüs, kitaplarında ve öğütlerinde iyi bir ahlak, sorumluluk, eğitim ve fikir edinebilme konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. Konfüçyüs’ün hayatı ilim, irfan ve fikir temelleri üzerinde kurulmuştur. Ona göre erdemli olmak ve iyi fikir sahibi olmak oldukça önem arz etmektedir.


Konfüçyüsizm Ve Pozitif Düşünce

Konfüçyüs felsefesi ise tam anlamı ile pozitif bir düşünce akımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Onun hiçbir sözünde dini ve metafizik öğeler yer almamaktadır. Konfüçyüs felsefesinin zamanla bozulması ve bazı kesimler tarafından adına mabet yapılmaya başlandığı da bilinmektedir. 1912 devrimine kadar olan süreçte Konfüçyüsizm ülkesinde resmen bir din olarak da kabul görmüştür. Ona göre yaşadığımız ve içinde bulunduğumuz hayat ve gerçek dışında hiçbir fikir sunmamak çok daha iyidir. Konfüçyüs ahiret ve ölümden sonra yaşam gibi konularda herhangi bir düşünce öne sürmemektedir. Konfüçyüs düşüncesinde genel olarak erdemli bir yönetici olmanın önemine vurgu yapılmaktadır. Ona göre yönetici toplumun her kesimine göre iyi ahlakı temsil etmelidir ve bir örnek oluşturmalıdır. Onun yazdıkları ve öğretileri öldükten sonra da Çin toplumu tarafından ahlaki temelleri oluşturmuştur.

Konfüçyüs taraftarları ve onun düşüncelerini benimseyenler tarafından ölümünün ardından ‘Seçmeler’ adlı bir derleme kitap yazılmıştır. Kitabın içeriğini Konfüçyüsçuluğun temel yapı taşları oluşturmaktadır. Bu kitap, kısa hikaye ve aforizmaların derlenmesi ile oluşturulmuştur. Kitapta genel olarak erdem, ahlak ve iyi bir yönetici olmanın gerektirdiği tutum ve davranışlar yer almaktadır. Kitaplarında da olduğu gibi bütün hayatı boyunca insanları onurlu ve şerefli yaşamaya yöneltmek için düşünceler öne sürmektedir.

Alman Filozof Hegel hakkında bilgi almak için burayı tıklayabilirsiniz.

Güncelleme: 20/08/17

Benzer Konular

Bir Cevap Yazın