Farabi Kimdir Eserleri Nelerdir? | Fisilti.NET
Biyografi

Farabi Kimdir Eserleri Nelerdir?

Pek çok kaynak tarafından farklı rakamlar zikrediliyor olsa da genel kabul gören tarihiyle milattan sonra 870 ve 950 yılları arasında yaşadığı bilinen Türk İslam filozofu Farabi bilim insanı, yazar, astronom, mantıkçı ve müzisyen kimlikleri ile bilinen bir kişidir. Asıl ismi Ebu Nasır Muhammed İbn el-Farah el-Farabi olan Farabi’nin bu isimle anılmasının sebebi Türkistan’da yer alan bir yerleşim merkezi olan Farab yakınlarında doğması olmaktadır. Farabi biyografisi itibarıyla Türk İslam filozofları içinde en donanımlı hayata sahip olan kişilerden biri olmaktadır. Gençlik dönemine kadar doğduğu yerde kalan Farabi’nin özellikle İran’a göç etmesinin ardından o dönemlerin ilim ve sanat alanında merkezi sayılan Bağdat’a gelmesiyle yüksek öğrenim alması mümkün olur.

Farabi’nin Eğitim Alanındaki Nitelikleri

Doğduğu Türkistan topraklarından dolayı Türkçe anadiline hakim olan Farabi’nin hayatı İran’daki eğitim süresi boyunca Farsça ve Arapça ile şekillenmeye devam eder. Hristiyan hocalarla birlikte çalışma olanağı da bulan Farabi bu hocalardan öğrendiği Latince ve eski Yunanca dilleri sayesinde pek çok kaynağa erişme fırsatını da bulur. Yazın araştırmalarına Aristo’nun kaynaklarını araştırarak başlayan Farabi Batı kaynakları tarafından Alpharbius veya Alphartabi olarak bilinen bir isim olarak geçmektedir. Dönemin ünlü isimlerinden mantık ve dil bilgisi dersleri de alan Farabi felsefe üzerine yaptığı çalışmalarla da dönemin devlet adamlarından ilgi görmeye başlar.

Farabi’nin Düşünce Anlayışı
Gençlik dönemlerinden itibaren felsefe, mantık, gök bilimi, edebiyat ve müzik gibi pek çok alanda dönemin en iyileri ile birlikte olma şansını yakalamış olan Farabi, insanın erdemleri ve ahlaki konular üzerine paylaştığı düşünceleri ile sadece kendi dünyasındaki alimleri değil aynı zamanda Batı’yı da etkileyen bir isim olmayı başarmıştır. Erdem üzerine düşünceleri kendisinden sonra da sıklıkla üzerine eklenerek geliştirilmeye devam eden düşüncelerden olan Farabi 43 mantık, 11 metafizik, 7 ahlak, 7 siyaset bilimi, 17 müzik, tıp ve sosyoloji ve 11 de tefsir olmak üzere 117 eseri ile günümüze gelmeyi başarmıştır. Farabi felsefesi öğretilerini en iyi şekilde yansıtan ve en çok bilinen kaynaklar ise Risale fi Ma’anii’l-Akl, Medinetü’l-Fadıla kitaplarıdır.

İbni Haldun için tıklayınız.

Güncelleme: 03/09/17

Benzer Konular

Bir Cevap Yazın