Yunan Düşünür Aristoteles | Fisilti.NET
Biyografi

Yunan Düşünür Aristoteles

Milattan önce 384 yılında dünyaya gelip 322 yılında vefat eden ünlü düşünür Aristoteles Makedonya doğumludur. Daha 18 yaşındayken Atina’nın yoluna düşerek efsanevi öğretici olan Platon’un öğrencisi olur ve bundan sonraki bütün hayatında onun izleri görülmeye başlar. 18 yaşından 38 yaşına kadar Platon’un yanında akademik çalışmalar yaparak Platon akademisinde düşünür kadrosunda yer bulur. Platon milattan önce 347 yılında vefat ettiğinde önce Assos’a sonra da Lefkosa yerleşir ve burada tarihe geçen Makedonyalı Büyük İskender’in fikir hocalığını yapar.

Aristoteles’in Hayatı ve Düşünce Dünyası

Bu tarihten sonra milattan önce 335’te tekrar Atina’ya dönerek lise denen okul ve düşünce kurumunu ortaya çıkarır. Bu gün de ortaöğretim kurumlarına verilmekte olan bu tabir Aristoteles’in dünya düşünce tarihine hediyesidir. Peripatetik okul özelliği gösteren bu kurumda Aristoteles dersler vererek gençlerin düşünce dünyasını zenginleştirmek için çabalar. Aristoteles’in hayatı İskender’in ölümüyle değişir ve gelen tepkiler üstüne kaçarak Eyubu adasına yerleşir ve burada vefat eder.Aristoteles’in düşünce dünyası oldukça zengin olmakla birlikte bugünkü bilimsel kuramların da temelinde onun düşünceleri yer almaktadır. Dünyadaki pozitif bilimleri 3 Ana kategoriye ayıran Aristoteles bunlara kuramsal, pratik ve üretici demektedir. Kuramsal bilimler diye tanımladığı sınıfta yer alan birimler yarardan ziyade bir temel sebep olmaktadır. İnsanların çeşitli davranışlarına yön veren ise pratik bilimlerdir. Aristoteles için en önemli olan saha insanlardaki üreticiliği ve sanatın ön plana çıkartılmasına yarayan üretici bilimdir. Böylece Aristoteles bugün mantık diye adlandırdığımız neden sonuç ilişkisini daha o yıllarda ortaya koymaya çalışmıştır. Çeşitli olabilirlik taşıyan öncüllerden hareket eden diyalektik bir felsefe ile meseleleri çözmeye çalışan Aristoteles nedenleri de 4 sınıfa ayırır. Maddi nedenler, etken nedenler, şekilsel nedenler ve ereksel nedenler. Bu şekilde çeşitli hipotezler geliştirmiş olan Aristoteles bugün batının sahip olduğu düşünce yeteneğinin temelinde yer alan baş aktördür.

Aristoteles’in Eserleri

Aristoteles’in biyografisi çeşitli türlerde vermiş olduğu eserlerle daha iyi anlaşılacaktır. Bunlar arasında Kategori, Son Analitikler, İlk Analitikler, Fizik, Gök Cisimleri, Canlılara Dair isimli eserler ön plana çıkanlardır.

Goethe Kimdir? Sorusunun cevabı için tıklayınız.

Güncelleme: 11/09/17

Benzer Konular

Bir Cevap Yazın