Asırları Aşan Bir bilge Konfüçyüs | Fisilti.NET
Biyografi

Asırları Aşan Bir bilge Konfüçyüs

Günümüzde dahi öğretileri tüm dünyada değer bulan Konfüçyüs milattan önce 551 senesinde Lu kentinde dünyaya gelmiştir. Bugünkü Shantung eyaleti içerisinde yer alan Lu kenti döneminde bilginin merkezi olan bir yerleşkedir. Konfüçyüs’ün yaşadığı dönemde Chou hanedanlığı hükümdarlık sürmekteydi. Dinlerin farklı bir arayışla ortaya konduğu bu dönemde henüz Hristiyanlık dünyaya gelmemişti. Bu şekilde siyasi sosyal ve dini bir boşluğun olduğu ortamda annesiz ve babasız olarak büyüyen Konfüçyüs oldukça zor bir çocukluk dönemi geçirmiş ve kendini yetiştirmek durumunda kalmıştır. Bu sebeple geçimini sağlayabilmek için uzunca bir zaman ambar bekçiliği de yapan Konfüçyüs daha sonra bir dönem kamu arazisi yöneticiliğinde de görev yapmıştır.

Konfüçyüs ve Felsefesi

Konfüçyüs’ün Hayatı yaptığı başka bir meslek olan çobanlık sırasında değişmiştir. Birçok peygamberin mesleği olan çobanlık Konfüçyüs ’ta da yer almaktadır. Ayrıca bir dönem de öğretmenlik yapan Konfüçyüs bu meslekleri icra ederken düşünmeye çok fazla fırsat bulmuş ve böylece fikir dünyası zenginleşmeye başlamıştır. Çok kısa bir süre için bile olsa sarayda belli bir dönem danışmanlık yaptığından dolayı ülke idaresinin ve insan idaresinin nasıl yapılacağı konusunda çeşitli fikir sahipleri olmuştur. Bu şekilde insan idaresinden ahlaka devlet yönetiminden anne babaya itaate kadar birçok konuda düşüncelerini dile getirme fırsatı da bulmuştur. Toplumla insanın birbirine çok sıkı sıkıya bağlı olduğunu düşünen Konfüçyüs bunu 13 yıl içerisinde 6 farklı ülkeyi gezerken bilgi dağarcığına eklemiştir. Bu gezilerinden sonra 484 yılında Lu’ya geri dönen Konfüçyüs bazıları tarafından din kabul edilen Konfüçyanizm öğretisini ortaya koymuştur. Bu yönüyle Konfüçyüs’ün hayatı oldukça farklı evrelere ayrılmaktadır.

Konfüçyüsizm Nedir?

Çinli filozof Konfüçyüs’ün biyografisi günümüze kadar etkileri süren Konfüçyüsizm adı verilen bir dinin kurulmasına vesile olmuştur. Zira yaşadığı dönemde Konfüçyüs sadece düşünmekle kalmayıp fikirlerini o dönemin yazı gereci olan tabletlere işleyerek günümüze kadar ulaştırmayı başarmış bir düşünürdür. Çin’de 1912 devriminden önce Konfüçyüs’ün fikirleri bir din olarak kabul edilmiştir. Buna göre Konfüçyüs’ün en önemli eserlerinden olan Analektler 4 ana bölüme ayrılmaktadır. Bu dört önemli kavram ana babaya saygı, insancılık veya merhametlilik, adalet ve ayinlerdir.

Gandi biyografisi için tıklayınız.

Güncelleme: 15/09/17

Benzer Konular

Bir Cevap Yazın