Bir Aydın Olarak Tevfik Fikret | Fisilti.NET
Biyografi

Bir Aydın Olarak Tevfik Fikret

Fikirleri ile yaşamıyla şiirleri ve edebiyatı ile günümüzde dahi adından söz ettiren Tevfik Fikret 1867 yılında İstanbul’da dünyaya gelir. Aksaray Mahmudiye rüştiyesinde eğitimini aldıktan sonra dönemin en üst eğitim kurumu olan Galatasaray Sultanisi ’ne gider ve başarı ile mezun olur. Mezuniyetinden sonra da birçok yaşıtları gibi hariciye nezaretinde kâtip olarak göreve başlar. Oldukça donanımlı olarak kendini yetiştiren Tevfik Fikret bir aydın olarak bilimlere ve pozitif ilme büyük bir önem vermektedir. Edebiyata divan şairlerinin çizgisinde başlayıp daha sonra Avrupa’yı tanıdıkça farklı bir söyleyiş güzelliğine erişecek olan şair Mirsat dergisinde başlatılan bir şiir yarışmasında dereceye girerek edebiyat çevrelerince bilinir olur. 1896 yılında da Serveti Fünun dergisine Ali İhsan Tokgöz tarafından bir şiir yazması istenir. Yazılan şiir oldukça beğenilince bir süre sonra dergideki köşe sayısı artırılır ve birkaç ay içerisinde Serveti Fünun dergisi bir bilim dergisi olmaktan ziyade edebiyat dergisi haline dönüşür ve Fikret de derginin yöneticiliğine getirilir.

Tevfik Fikret ve Edebiyatı Cedide

Tevfik Fikret’i iyi anlayabilmek için yaşadığı dönemi ve Tevfik Fikret’in hayatı çok iyi bilinmelidir. Çünkü Tevfik Fikret Serveti Fünun dergisinin başına geçtikten sonra Avrupa edebiyatlarına ve fikirlerine yönelerek çok farklı bir akımın da öncülüğünü sürdürür. Kendinden önceki Tanzimat Dönemi sanatçılarının aksine milli ve dini konulardan giderek uzaklaşan Tevfik Fikret tamamen aklın ve bilimin öncülüğünde bir edebiyat ve fikir dünyası vurgulamaya başlar. Böylece toplumsal yapıdan da giderek uzaklaşan Fikret karamsar ve eleştirel bir tarzda şiirler kaleme alır. Edebiyat kudreti oldukça yüksek olan şair bir taraftan da Galatasaray Lisesi’nde edebiyat dersleri vermeye devam eder. Kendi çizimini yapmış olduğu Aşiyan adlı evine çekilerek dönemin hükümeti ile sorunlar yaşayan Tevfik Fikret birçok farklı fikri aynı potada buluşturarak edebiyat ve fikir dünyasında çığır açar.

Tevfik Fikret’in Eserleri

Çok çarpıcı bir dille şiirler kaleme alan Tevfik Fikret’in biyografisi üstünde Hanı Yağma ve Sis adlı şiirlerin büyük bir etkisi vardır. Tarihi Kadim, Rubab-ı Şikeste, Haluk’un Defteri, Şermin, 95’e Doğru Tevfik Fikret’in en önemli eserleridir.

Cemil Meriç biyografisi için tıklayınız.

Güncelleme: 23/09/17

Benzer Konular

Comments (2)

Bir Cevap Yazın