Tabir

Rüyada Ağlamak, Rüyada Ağladığını Görmek

Rüyada ağlamak birkaç biçimde deyim edilmektedir. Ağlamayı, bazen neşeye, bazen de efkâra deyim etmişlerdir. Genel anlamda, ağlamak neşeye, üzüntü ve efkârdan kurtulmaya, neşeli hoş haber demektir. Şayet düşünüzde Allah fobisinden ağlıyorsanız efkârın gitmesine rahatlığa, ağlayıp ta gözlerinden yaş akmıyorsa hayal kırıklığına deyim edilir.rüyada ağladığını görmek

Rüyada ağlamak bulunmaz anaparadır. Neşe, rahata, helal mülk, paraya yorumlanır. Rüyada ağladığını gören kimse Allah’ın rahmetine nail olur. Sıcak gözyaşı efkâra, soğuk göz yaşı gam, efkârdan kurtulmak demektir. Bazı deyimciler, suskun durgun ağlamak; rahat ve keyiftir demişlerdir. Bu kezlerce deneyim edilmiş bir düştür. Art kesinlikle hayırdır.

Ağlamak, gidişata göre neşe yada efkâra işarettir. Rüyada suskunca ağlamak efkâr, yeislerin bitmesine, düşte ağlarken gözlerden yaş akması murada ermeye, durgun durgun ağladığını gören, gamdan kurtulmaktır. Rüyada ağlamak; neşeli bir habere, üzüntü ve efkârdan kurtulmaya delalettir.

İmam-ı Nablusî şöyle der: Şayet düşte ağlamak Allah fobisinden, Kur’an dinlemekten veya işlenen günahlara pişmanlıktan dolayı ise, Rüyayı gören kimsenin yeislerinin yerini neşenin alması ile yorumlanır. Ağlamak, Allah’tan korkmaya, rahmetin inmesine, fakir kimseler için yağmur yağmasına işaret eder.

Kirmanı şöyle der: “Bir kimsenin kendisini Rüyasında ağladığını görmesi; o kimsenin çok coşacağına, şayet ağlama haykırarak ah vah biçiminde ise bir musibete uğrayacağına, ağlamaktan dolayı gözlerinin yaşla dolu olduğunu ve fakat dışarıya çıkmadığını görmesi; helalinden mülk kazanacağına işaret eder. Gözlerinden akan yaşın sıcak olması; efkâr ve yeise, sıcak olmaması ise yeislerin yerini neşenin alacağına delalet eder.

Yüksek sesle haykırarak, feryad ederek, elini suratına vurarak, laf söyleyerek, yakasını paçasını yırtarak ağlamak, uyandığında da bu biçimde ağlamamasyla deyim edilir.

Rüyada ağlamak Allah Fobisinden ağlamak

rüyada ağlamak nedirRüyada Allah fobisinden ağlamak, neşeye, rahata, iyi bir gelecek demektir. Rüyada ağlamak üzülmek, yüce Allah’tan korkmaya, rahmetin inmesine, fakir olan kimseler için de yağmura deyimdir. Zira gözyaşı olan yere rahmet iner.

Ebu Saîd el-Vâiz şöyle der: “Bir kimsenin düşünde, tanıdığı bir kimsenin can verdiğini ve bundan dolayı da ağladığını görmesi; o düşün görüldüğü gibi çıkmasına, vefat güzergahından musibete ve yeislerin husulü ile deyim olunur. İnsanların ölüm eden bir vali için feryat edip ağladıklarını ve kıyafetlerini yırttıklarını görmeleri; can verdiği görülen valinin insanlara eziyet yapacağına işarettir.

Tanıdığı Birinin Ölümüne Ağlamak

rüyada ağlamak
Ebu Said El-Vâiz demiştir ki: Rüyada tanıdığı bir insanın ölüm ettiğini, buna ağladığını görmek, gördüğü gibi çıkmaya, efkâr, kedere işaret eder. Ağlamadığı halde gözlerinden iplik iplik yaşlar aktığını görmek, murada ermeye, neşe demektir.

Rüyada yüksek sesle haykırarak ağlamak

rüyada ağlayarak uyanmak
Nablusi: Rüyada yüksek sesle haykırarak, yahut elini suratına vurarak, laf söyleyerek, cep ve yakasını yırtarak ağlaması, cingözken bu biçimde ağlaması ile deyim edilir. Şayet ağlaması Allah fobisinden, Kur’ân dinlemek veya günahlarını anımsamak pişmanlığından dolayı ise, Rüya sahibinin rahat ve neşeli olması, üzüntü ve efkârının gitmesi ile deyim edilir. Ağlamak, Allah’tan korkmaya, rahmetin inmesine, fakir olan kimseler için yağmur yağmasına delâlet eder.

Rüyada Yüksek Sesle ağladığını görmek: Rüyada yüksek sesle ağladığını görmek uyandığında da ağlayacağına deyimdir. Rüyada suskun ağladığını gören birey verime yorumlanır.

Rüyada yüksek sesle, üstünü başını yırtarak ağlamak, düş sahibinin cingözken, ağlamasına, Suskunca ağlamak yağmur, verime, rahmete, Allah fobisine, neşe, sürura işarettir. Rüyasında ağladığını gören kimse çok neşelenir. Ağlamak ruhun saflığına işarettir. Rüyada Ağlamak neşeye, düşte gözyaşı yanağı yakıyorsa coşacağınıza, üşütüyorsa üzüleceğinize, düşte haykırmadan ağlamak tasa, gam, efkârdan kurtulmak demektir.

Hıçkırarak, Haykırarak ağlamak

Rüyada Haykırarak ağladığını görmek, o yer milleti için musibet geleceğini açıklanır. Ağlamadığı halde gözlerinden yaş aktığını görmek, muradına ermektir. Rüyada Ağladığını fakat gözlerinden yaş akmadığını görenin, beklediği, ümit ettiği şey eline geçmez. Ağladığını gözünden yaş yerine kan aktığını görmek, elinden kaçırdığı fırsata pişman olduğuna, günahlarından tövbe etmesi gerekir.

Tanıdığı Birinin Vefatına Ağlamak

Ebu Sait El Vaiz: Rüyada tanıdığı bir insanın ölüm ederek buna ağladığını görmek, gördüğü gibi çıkmaya, vefat suratından musibete, efkâra ve ulusun yargılamasına delildir.

Ulusun bir büyük için ağladıklarını ve kıyafetlerini yırtıklarını görmek, o kisinin makûsluk yapacağına delalet eder. Rüyada can verip, cenazenin arttan ağlandığını görmek, neşeye yorumlanır.

Seyyid Süleyman: Rüyasında durgun durgun ağladığını gören, gamdan kurtulur. Haykırarak ağlamak; o mahalde oturanlar için iyi değildir. Musibet trajedi habercisidir. Ağlamadığı halde gözlerinden yaş aktığını gören, muradına erer. Ağladığını fakat, gözlerinden yaş gelmediğini gören, ümit ettiği şeyde hayal kırıklığına uğrar. Ağladığı sırada gözlerinden yaş yerine kan geldiğini gören, elinden kaçırdığı fırsat suratından pişman olur. Günahlarına tövbe eder.

Kirmani: Düşda ağlamak, büyük bir rahata çıkıp neşelenir. Fakat, haykırarak, inleyerek ağlayan faciaya uğrar. Gözlerine dolan yaşın, dışarıya akmadığını gören; helal mülk kazanır. Soğuk gözyaşı; yeisten rahata çıkmaya, sıcak gözyaşı; efkâr demektir.

Şayet Allahu Teala fobisinden, günahını anımsayıp pişman olmaktan ya da Kuran dinlemekten dolayı ağlanıyorsa, o zaman rüya sahibinin neşelenmesine, yeis ve efkârının gitmesine işaret eder.

Suskun Ağlamak

rüyada annesinin öldüğünü görmek
Allahu Tealadan korkmaya, Allahu Teala tarafından rahmetin inmesine , fakir olan kimseler için yağmur yağmasına delalet eder. İmam-ı Nablusî şöyle der: “Şayet düşte ağlamak Allah fobisinden, Kur’an dinlemekten veya işlenen günahlara pişmanlıktan dolayı ise, rüya gören kimsenin yeislerinin yerini neşenin almasına işaret eder.

Rüyada Ağlayarak Uyanmak

Rüyada ağlayarak uyanan kimse genelde tez zamanda coşacak, mutluluğa erişecektir. Başka Bir Deyişle çok neşeleneceği bir haber alır ve uzun müddettir istediği bir dileğine kavuşur.

Ağlamak Bağırmak

Rüyasında Feryat etmek neşeyle yorumlanır. Eger korkup da feryat etmişse, bu cingözken yapmış olduğu bir makûsluktan ileri gelmektedir.

Birisinin kendisine bir fenalık yapacağından çekinerek imdat istemek için feryat etmişse, yaptığı bir makûsluktan dolayı yasa uygulaması ile bir ceza göreceğine delalettir. Netice olarak:Rüyada ağlamak neşeli bir habere, üzüntü ve efkârdan kurtulmaya yorumlanır.

Güncelleme: 29/11/18

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir